Chuông phục vụ lớn 1688

Chuông phục vụ lớn 1688
Kích thước: 60*100mm
Trọng lượng: 157g
Nhãn hiệu: SQC