Cắt bột nhựa lớn GDP03

Cắt bột nhựa lớn GDP03
Kích thước: 195mm
Chất liệu: nhựa
Nhãn hiệu: SQC