Hủ rắc phomai trung 184779

Hủ rắc phomai trung 184779
Kích thước: 70x95mm
Chất liệu: inox cao cấp
Nhãn hiệu: SQC