Khay G/N 1/1xH25 đục lỗ lớn

Mã: 1/1x25LL Danh mục:
Brand:DC