Xẻng bánh dài có lỗ 906

Mã: 906 Danh mục:
Brand:SQC