Xẻng bánh dài 905

Xẻng bánh dài 905
Kích thước: 305*72mm
Trọng lượng: 151g
Nhãn hiệu: SQC