Bình tương vuông DKJ1000 (1000ml)

Mã: DKJ1000 Danh mục:
Brand:SQC